• -Les films de Spider-man

   

  Film 1 de Spiderman : 

   

     

   

                                                                   

   

                                                              Film 2 de Spiderman :

   

   

                                                            Film 3 de Spiderman

   

   

                                    Film 1 de The  Amazing Spiderman      

                                                  

   

   

   

   

   

                                         Film 2 de The Amazing Spiderman